INNEHÅLL

BESIKTNING

STATUSBESIKTNING

För att skapa ett korrekt underlag för beslut avseende fastighetens underhåll så utför vi en statusbesiktning på alla badrum, kök, gästtoaletter samt tvättstugor för att kontrollera nuläge.

Detta är den besiktning som är grunden i vårt erbjudande.

För att bibehålla en bra nivå hos våra kunder erbjuder vi vid avrop:

OMBYGGNADSBESIKTNING

Sker vid varje ombyggnad av badrum eller kök.

Ombyggnadsbesiktning 1 sker när ex badrummet är utrivet för att kontrollera ex väggar och rör.

Ombyggnadsbesiktning 2 sker när man lagt det tätskikt som krävs för att kontrollera att det är gjort fackmässigt.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

När medlem väljer att sälja sin lägenhet görs en besiktning av badrum, kök samt även elen. Detta för att säkerställa att lägenheten är i sin ordning och att inga pågående skador finns.

SKADEUTREDNING

Vid skador på fastigheten kontrollerar vi skadans ursprung och återrapporterar till berörda försäkringsbolag samt styrelsen.

UNDERHÅLL

UPPHANDLINGAR

Vi är både föreningens- samt bostadsrättsinnehavarens bollplank vid renoverings- samt underhållsfrågor.
Står ni inför en renovering och undrar hur den skall kunna utföras och om kostnaderna är rimliga, fråga oss så kan vi hjälpa till.

När en medlem väljer att renovera sin lägenhet avseende kök och badrum är vi behjälpliga med tips och råd på hur renoveringen kan utföras på enklast sätt, samt även tipsa om entreprenörer som tidigare utfört arbeten i just den föreningen.

entreprenader

Vi utför inga servicearbeten i egen entreprenad, men tipsar er gärna om seriösa hantverkare som kan stå till tjänst.

JURIDIK

enkelt

Vi hjälper er att spara tid genom att vi på ett enkelt sätt strukturerar upp den del av er verksamhet som kan vara ofantligt tråkigt att hålla på med.

RÅDGIVNING

Vi hjälper gärna våra kunder redan från upphandlings- och avtalsstadiet avseende entreprenader i fastigheten.

ANSVARSFÖRDELNING

Fel inom en entreprenad kan hända, problem kan uppstå, vi reder ut vem som är ansvarig för vad och varför.

Vid en försäkringsskada hanterar vi kommunikationen mellan inblandade parter så att föreningen inte behöver hantera detta själva.