INNEHÅLL
BESIKTNING - UNDERHÅLL - JURIDIK
Inspector startade 2009 som en avknoppning från ett byggbolag på efterfrågan ifrån kunder.

Som ”byggare” av badrum uppstod en förfrågan från en bostadsrättsförening om man kunde besiktiga alla badrum hos föreningens medlemmar för att kontrollera status.

Med gedigen erfarenhet ifrån badrumsbyggnation samt juridik har vi utvecklat ett arbetssätt som vi kallar Inspectormetoden.

Idag är Inspector den naturliga partnern för bostadsrättsföreningar för att förebygga samt utreda våtrumsskador i lägenheter.

GARANTERAT HÖGRE
MARKNADSVÄRDE

GARANTERAT MINDRE
ADMINISTRATION

GARANTERAT
LÄGRE KOSTNADER

 TYDLIGGÖR
ANSVARSFÖRDELNING

GARANTERAT
FÄRRE PROBLEM

UPPMÄRKSAMMAR
& IDENTIFIERAR

slide_09
slide_08
slide_07

Är du intresserad?

Kontakta oss för en provbesiktning.