INNEHÅLL
Inspectormetoden - Steg 1
FÖRBEREDELSE

Tillsammans med beställaren går vi igenom vilken information som är viktig att få svar på. De grundläggande frågeställningarna avseende våtrum och kök gås igenom, men ibland så vill våra kunder även samla in annan typ av information när vi väl är inne i lägenheterna.

Gemensamt sätter vi målet med informationen och en tidplan när arbetet genomförs.

Inspectormetoden - Steg 2
VÅTRUMSKONTROLL

Varje enskild lägenhetsinnehavare informeras om tidpunkt för genomförande.

Våra besiktningsmän utför besiktningen enligt önskemål.

Inspectormetoden - Steg 3
SAMMANSTÄLLNING SAMT PRESENTATION

När arbetet är genomfört, analyserar och sammanställer vi informationen.  Därefter presenterar vi sammanställningen med åtgärdsförslag på plats hos kund. Vi går då igenom materialet och överlämnar samtliga protokoll samt sammanställning i digitalt format.

Inspectormetoden - Steg 4
UNDERRÄTTELSE

När presentation och genomgång av materialet är gjort underrättas varje bostadsrättshavare med resultatet och upplyser om eventuella åtgärder för att förhindra fuktskador.

Inspectormetoden - Steg 5
UPPFÖLJNING - KONTINUITET

Vi hjälper er att på ett enkelt sätt strukturera upp den del av er verksamhet som kan vara ofantligt invecklad och tråkig att hålla på med.

Under avtalets löptid hjälper vi er med att kontinuerligt gå igenom er fastighet samt vara er behjälpliga med;

– OMBYGGNADSBESIKTNINGar

– AVFLYTTNINGSBESIKTNINGar

– SKADEUTREDNINGar

– UPPHANDLINGAR

– entreprenader

– Juridisk RÅDGIVNING